Filozofia pozostawia wszystko tak jak jest – z wyjątkiem pojęć. A ponieważ znajomość danego pojęcia pociąga za sobą zachowanie się lub umiejętność zachowania się w określony sposób w pewnych okolicznościach, to zmiana pojęć – czy to poprzez modyfikację pojęć istniejących, czy to poprzez tworzenie nowych, bądź obalenie starych – pociąga za sobą zmianę zachowania.
A. MacIntyre

Byliście kiedyś w takiej niezręcznej sytuacji, gdy dziecko pytając uparcie „a co to jest”, „a jak to działa”, „ale dlaczego” doprowadza do takiego punktu, w którym nie ma już dobrej i oczywistej odpowiedzi? A może zadaliście sobie pytanie „a po co to wszystko”, albo „a może rzucić to wszystko i wyjechać do Puszczy Białowieskiej hodować kozy”? Może zastanawialiście się, czy postępujecie właściwie, czy powinniście dać pracownikowi podwyżkę?