Szkolenia dla prawników

Filozofia to niekoniecznie to, z czym mieliście do czynienia na studiach prawniczych. Filozofia ujmuje prawo w sposób systemowy i daje podstawy istotnych dla prawników praktycznych umiejętności, np.: prowadzenia sporów, porządkowania informacji, definiowania pojęć, dostrzegania związków i ciągów przyczynowo-skutkowych.
To przede wszystkim logika, sztuka argumentacji, retoryka, critical thinking i narzędzia pozwalające nie tylko na sprawną analizę, ale również na syntetyzowanie wiedzy.

Na studiach niestety często brakuje czasu na doskonalenie np. umiejętności syntetyzowania wiedzy, wpisania szczegółowych działań w szerszy kontekst, hierarchizowania informacji i zadań w oparciu o cel, zdecydowania się na strategię działania, sensownego uzasadnienia tego wyboru i konsekwentnego podążania wybraną ścieżką.

Wychodząc naprzeciw potrzebom praktykujących prawników, niezależnie od etapu ich kariery zawodowej, stworzyłem unikalną ofertę szkoleń, w których kładę nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi filozoficznych.

Od 2010 roku na co dzień pracuję z prawnikami nad uzupełnieniem ich eksperckiej wiedzy z zakresu przepisów prawa o elementy związane źródłowo z filozofią. Wspierałem autorów w zakresie kompozycji artykułów naukowych, prac magisterskich i tekstów wystąpień publicznych. Konstruowałem strategie argumentacyjne na potrzeby negocjacji gospodarczych i sporów sądowych dla polskich i zagranicznych przedsiębiorstw, pracowałem jako ghostwriter i edytor. Oferuję zarówno szkolenia grupowe, jak również trening indywidualny.

Co dają szkolenia?

  • zwiększają sprawność jasnego i interesującego formułowania myśli.
  • umiejętność sprawnego tworzenia tekstu o przejrzystej kompozycji.
  • zwiększają pewność siebie w sytuacjach stresujących, np. na sali sądowej, podczas negocjacji i mediacji.
  • dają narzędzia pozwalające na lepszą organizację czasu i zadań.
  • uwrażliwiają na niuanse i pozwalają odkryć manipulacje strony przeciwnej.

Koszty

kursy grupowe (grupa od 3 do 6 os.):

120 zł za moduł (120 minut) od osoby.
Cena kursu zależy od liczby modułów.

trening indywidualny/critical friend:

150 zł za godzinę (60 minut).

Aktualna oferta

Critical thinking